Promocje

INFORMACJE OGÓLNE

 

Sklep internetowy www.sklep.bebeclub.pl prowadzi sprzedaż internetową artykułów dziecięcych, dla kobiet w ciąży oraz mam zamieszczonych na witrynie WWW za pośrednictwem sieci Internet.

 

Zamówienia składane w sklepie realizuje centrala:

Hurtownia Art. Dziecięcych Bebe Club
Grażyna Węglarz
Ul. Czesława Piskorskiego 12
70-809 Szczecin
NIP: 852-106-89-44
 
 

ZAMÓWIENIA

 

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów realizowaną na odległość, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową sklep.bebeclub.pl oraz poprzez serwis aukcyjny www.allegro.pl reprezentowane użytkownikiem „bebeclub”

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

Składając zamówienie Klient dokonuje:

  • wyboru zamawianych towarów,
  • oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  • wyboru sposobu uregulowania płatności.

 

4. Natychmiast po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży sklep.bebeclub.pl przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje poprzez e-mail wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, jeżeli zamówienie dotyczy produktów chwilowo niedostępnych. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. 

5. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:

5.1. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przy odbiorze w najbliższy dzień roboczy w godzinach 10-17.

5.2. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym lub za pomocą transferuj.pl, w najbliższy dzień roboczy w godzinach 10-17 po otrzymaniu przez Sklep wpływu przelewu na konto bankowe wskazane przy zamówieniu. 

6. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego i adres e-mail. 

7. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 30 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Sklep najpóźniej w terminie 7 dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od klienta sumę pieniężną.

8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 30 dni, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). 

9. W przypadku złożenia zamówienia na produkty "na zamówienie", czyli takie, które posiadają czas realizacji, nie ma możliwości zwrotu ze względu na zamówienie produktów specjalnie dla klienta.

10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba towarów i przebiega ona do wyczerpania zapasów magazynowych.  

11. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym bądź mailowym faktura VAT.

12. Istnieje możliwość skorzystania z zakupów ratalnych. Za przebieg procesu ratalnego odpowiedzialny jest bank Alior. Kupując produkt na raty od momentu podpisania umowy ratalnej cała odpowiedzialność za płatności zostaje przeniesiona na bank obsługujący kredyt ratalny.
Minimalna wysokość zamówienia, przy krótej można skorzystać z rat wynosi 300 zł, a maksymalna 20 000 zł. Okres spłaty rat może wynosić od 3 miesięcy do 3 lat.

13. W przypadku zamówień w których znajdują się produkty na zamówienie, czyli takie na które sklep internetowy musi złożyć zamówienie u dostawców. Sklep internetowy może prosić o wpłatę zadatku w kwocie min. 30% Jest to spowodowane dużymi kosztami, które sklep internetowy ponosił za nie odbieranie zamówień przez klientów.

14. W świetle art. 84 KC jeżeli z winy błedu systemu komputerowego cena produktu zostanie drastycznie zaniżona w stosunku do jego realnej wartości, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania takiego zamówienia.

ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

 

1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania).

2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem sklep@bebeclub.pl lub telefonicznie pod numerem +48 881 318 998. 

3. Modyfikacje w zamówieniach dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty; będą przyjmowane drogą mailową  sklep@bebeclub.pl bądź telefoniczną +48 881 318 998.

 

CENY TOWARÓW

 

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostaw obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia.

5. Ceny w sklepie internetowym oraz ceny w sklepie stacjonarnym przy ul. Piskorskiego 12 w Szczecinie mogą się od siebie różnić.

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostawy. 

2. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki nie przekracza 3 dni roboczych. We wszystkich przypadkach, w których czas ten może ulec zmianie, Sklep informuje o tym  Klienta na stronach Sklepu oraz w potwierdzeniu złożenia zamówienia wysyłanym e-mailem.

3. Czas dostawy jest ustalany zgodnie z pkt 5, części dotyczącej czasu realizacji zamówienia.

4. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub przygotowywane do odbioru w siedzibie firmy. 

5. Sposób i deklarowane przez przewoźników terminy dostawy dla zamówień krajowych:

  • Kurier

- przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy

- maksymalny czas dostawy to 3 dni robocze od daty nadania wysyłki

  • Odbiór osobisty:

- odbywa się tego samego dnia roboczego w siedzibie firmy przy ul. Piskorskiego 12, Szczecin, po wcześniejszym potwierdzeniu mailowym lub telefonicznym, że zamówienie jest gotowe do odbioru

6. Sposób i deklarowane przez przewoźników terminy dostawy dla zamówień zagranicznych będą ustalane mailowo bądź telefonicznie indywidualnie dla każdego zamówienia. 

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy. 

 

REKLAMACJE

 

1. Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta). 

2. Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową zakupionych towarów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do wymienionej wyżej ustawy. 

3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie.

4. Klient powinien odesłać niezgodny z umową towar pod adresem siedziby sklepu: Hurtownia Artykułów Dziecięcych BEBE CLUB, Piskorskiego 12, 70- 809 Szczecin. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz opis zgłoszenia ze wskazaniem, czy Klient chce skorzystać z roszczeń reklamacyjnych (w Sklepie), czy gwarancyjnych (u Producenta), a także zakres żądania Klienta. 

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie zgodnie z wolą Klienta naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe lub wymagające nadmiernych kosztów, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru oraz pokryje koszty wysyłek.

6. W razie nie zajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania reklamowania, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za uzasadnioną. 

7. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji pokrywa Sklep. 

8. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w czasie który przewidział producent. 

9. Przepisy przewidziane w pkt. 2 – 8 ust. VI nie mają zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby związane z tą działalnością. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

10. W przypadku, w którym reklamacja nie zostanie uznana Sprzedawca odsyła Kupującemu reklamowany przedmiot na koszt Kupującego. Jeżeli Kupujący nie odbierze przesyłki w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie produktu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Sprzedawcy naliczanej za każdy miesiąc przechowania.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).

2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia na piśmie, wysłanego w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, na następujący adres: ul. Piskorskiego 12, 70-809 Szczecin bądź mailowo na adres sklep@bebeclub.pl. Klient zobowiązany jest zwrócić towar, od którego zakupu odstąpił niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu. Klient proszony jest o dodanie adnotacji „zwrot ustawowy”.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi kwotę ustaloną w oparciu o obowiązujące przepisy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. 

4. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

 

DANE OSOBOWE

 

1. Składając zamówienie w Sklepie skleb.bebeclub.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklep.bebeclub.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Dane osobowe przekazywane, o których mowa w pkt. 1 są przetwarzane przez Administratora danych – sklep.bebeclub.pl. Powierzone Sklepowi dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą: w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówienia Klienta.

4. Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Klient po zarejestrowaniu się może sam dokonać zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim na stronach sklep.bebeclub.pl w panelu jego konta.

Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  • Rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

RODO

1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

2.  Polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu sklepu internetowego Hurtowni Artykułów Dziecięcych Bebe Club. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu sklepu internetowego Bebe Club Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego Bebe Club

3. Pełna treść Polityki Prywatności jest dostępna w sklepie internetowym lub pod linkiem: Polityka Prywatności

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Hurtownia Artykułów Dziecięcych BEBE CLUB

2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką Paragonu lub Faktury VAT. 

3. Informacje prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd ustalony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a w przypadku, gdy Klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży w Sklepie stosuje się postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu Cywilnego. 

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.