Promocje

REKLAMACJE

 

1. Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).

2. Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową zakupionych towarów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do wymienionej wyżej ustawy.

3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie.

4. Klient powinien odesłać niezgodny z umową towar pod adresem siedziby sklepu: Hurtownia Artykułów Dziecięcych BEBE CLUB, Piskorskiego 12, 70- 809 Szczecin. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz opis zgłoszenia ze wskazaniem, czy Klient chce skorzystać z roszczeń reklamacyjnych (w Sklepie), czy gwarancyjnych (u Producenta), a także zakres żądania Klienta.

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie zgodnie z wolą Klienta naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe lub wymagające nadmiernych kosztów, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru oraz pokryje koszty wysyłek.

6. W razie nie zajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania reklamowania, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za uzasadnioną.

7. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji pokrywa Sklep.

8. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w czasie który przewidział producent.

9. Przepisy przewidziane w pkt. 2 – 8 ust. VI nie mają zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby związane z tą działalnością. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.


DRUK REKLAMACJI DO POBRANIA >> TUTAJ <<

 

Wszelakie wzory pism można pobrać ze strony >> UOKiK <<